5651 SAYILI KANUN

YÖNETMELİKLER

Sürecin işleyişi ile ilgili somut örneği aşağıda görebilirsiniz.
• Sizin işletmenizin internetini kullanan herhangi bir kişinin internet üzerinden herhangi bir web sayfasına yasal suç teşkil edecek mesajlar/yorumlar/saldırılar
(Dos v.b) gönderdiğini düşünelim, şikayet üzerine ilgili adli merci ilgili web sayfası sahibine bir yazı ile başvurur ve yasadışı mesaj/yorum/saldırının nereden geldiğini sorar. Bu web sayfası sahibi sizin işletmenize ait IP`den geldigini bildirir.
• Bir sonraki aşamada adli merci, bu IP`nin kayıtlı bulunduğu internet servis sağlayıcısını (Türk Telekom, Superonline v.b) tespit eder ve bir yazı göndererek olayın olduğu gün ve saatte ilgili IP adresini hangi kullanıcının (gerçek veya tüzel kişi) kullandığını sorar.
İnternet servis sağlayıcı kendi kayıtlarından istenilen zamandaki IP`yi kimin (işletmenize ait bilgiyi) kullandığını adli merciye bildirir.
• Bu noktada kanun karşısında doğrudan suçlu görünen işletmeniz ve sorumlu işletme sahibi olacaktır. İşte bu noktada, bu kurumda bulundurulan kayıt sistemi ile işletmeniz internet kullanıcılarından hangisinin bu erişimi gerçekleştirdiği kolayca bulunabilecektir.
Ancak kayıt sisteminin verdiği verinin de güvenilir ve değiştirilemez olması gerekir. Çünkü bu kayıtlar birer delil teşkil edecektir.
Eğer bu dellilerin doğruluğunda bir şüphe var ise sorumlu yine işletmeniz olacaktır.

KİMLERİ KAPSIYOR?

5651 Sayılı Kanun, İnternet Ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundur.
5651 Kanunun Amaç ve Kapsamı; İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı ve Toplu Kullanım Sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.
Erişim Sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişilerdir.
İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.
Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler.
İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlayanlardır yukarıda size uyan bir kategori var ise aşağıdaki sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gerekmektedir.

a) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
b) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek

HUKUKİ SÜRECİN İŞLEYİŞİ

Sürecin işleyişi ile ilgili somut örneği aşağıda görebilirsiniz.
Sizin işletmenizin internetini kullanan herhangi bir kişinin internet üzerinden herhangi bir web sayfasına yasal suç teşkil edecek mesajlar/yorumlar/saldırılar (Dos v.b) gönderdiğini düşünelim, şikayet üzerine ilgili adli merci ilgili web sayfası sahibine bir yazı ile başvurur ve yasadışı mesaj/yorum/saldırının nereden geldiğini sorar. Bu web sayfası sahibi sizin işletmenize ait IP`den geldigini bildirir.
Bir sonraki aşamada adli merci, bu IP`nin kayıtlı bulunduğu internet servis sağlayıcısını (Türk Telekom, Superonline v.b) tespit eder ve bir yazı göndererek olayın olduğu gün ve saatte ilgili IP adresini hangi kullanıcının (gerçek veya tüzel kişi) kullandığını sorar. İnternet servis sağlayıcı kendi kayıtlarından istenilen zamandaki IP`yi kimin (işletmenize ait bilgiyi) kullandığını adli merciye bildirir.
Bu noktada kanun karşısında doğrudan suçlu görünen işletmeniz ve sorumlu işletme sahibi olacaktır.
5651 sayılı kanunun 3. maddesinde yer alan "... belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından ikibin Yeni Türk Lirasından onbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir."
ifadesine dayanarak internetiniz üzerinden herhangi bir suç işlenmiş olmasa dahi maddi yaptırım uygulanmaktadır..

5651 SAYILI KANUN

MAKROSAFE®

İlgili kanunun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

5651 sayılı kanun, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanundur. Bu Kanunun amaç ve kapsamı;İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik,yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.